SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie

tel.: 957602783 
e-mail: sp1debno@wp.pl


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie

tel.: 957602783 
e-mail: sp1debno@wp.pl


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie

tel.: 957602783 
e-mail: sp1debno@wp.pl


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie

tel.: 957602783,
e-mail: sp1debno@wp.pl


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie

tel.: 957602783,
e-mail: sp1debno@wp.pl


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie

tel.: 957602783 
e-mail: sp1debno@wp.pl


Ocena użytkowników:  / 5
SłabyŚwietny 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE  W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017 

mgr Małgorzata Borowska- Jadwiżak

mgr Agnieszka Piwowar - Zgrzywa

mgr Anna Stempkowska

 

 

1. Założenia programowe i cele pracy logopedycznej

Obowiązkiem szkoły jest stworzenie uczniom warunków do harmonijnego rozwoju zgodnie z ich możliwościami. Rozwój ten umożliwiają wszechstronne oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze. Bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka pełni mowa. Jej zaburzenia mogą spowodować nie tylko trudności w komunikowaniu się, ale również nieprawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz niepowodzenia szkolne. Podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych ma na celu udzielenie pomocy dzieciom z zaburzeniami wymowy.


Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U. nr 228, poz. 11487)

wśród zajęć specjalistycznych organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyróżnia:- zajęcia logopedyczne.

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.

Zgodnie z wymienionym zarządzeniem do zadań logopedy należy w szczególności:
1) przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów,  w tym mowy głośnej i pisma,
2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej,
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

2. Cele strategiczne:
- Wczesne rozpoznanie istniejących u dziecka problemów komunikacji językowej.
- Zapewnienie właściwej formy profilaktyki, stymulacji i terapii.
- Korekcja i naprawa wad wymowy .

 

 

 

3033582
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
297
3126
18501
2985202
88049
139249
3033582

Twój adres IP: 54.224.230.51
Czas na serwerze: 2017-09-22 02:42:00

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

CAM00080.jpg