Wiadomości z naszej szkoły

Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje
     
 

 

PROGRAM  ADAPTACYJNY  DZIECKA  SZEŚCIOLETNIEGO

DO  GRUPY  PRZEDSZKOLNEJ  PRZY  SP 1 W  DĘBNIE

NA ROK SZKOLNY 2009/2010  

  

 
 

Opracowała: mgr Małgorzata Borowska

            Pierwsze kontakty dziecka ze szkołą są bardzo ważne szczególnie dla dziecka, które nie uczęszczało wcześniej do przedszkola. Te wrażenia zostaną w pamięci dziecka na długie lata.

            W procesie adaptacji bardzo ważną rolę do spełnienia ma nauczyciel. Jednak dla poczucia bezpieczeństwa dziecka w nowym miejscu niezbędna jest również obecność bliskiej osoby. Żeby proces adaptacyjny dziecka do grupy przedszkolnej przebiegał sprawnie musi zaistnieć ścisła współpraca pomiędzy rodzicami a nauczycielem. Ich wspólny wysiłek ułatwi dzieciom przystosowanie się do nowego środowiska.

            Rodzice oddający dziecko do grupy przedszkolnej mają różne obawy. Zastanawiają się w jaki sposób ich dziecko będzie funkcjonowało w grupie, czy nawiąże właściwe relacje z rówieśnikami, chcą wiedzieć, jaką osobą jest nauczycielka. Program wstępnej adaptacji, w którym mogą uczestniczyć ze swoimi dziećmi ma udzielić im odpowiedzi na to pytanie.

            Realizowany w roku szkolnym 2009/2010  „Program adaptacyjny dziecka sześcioletniego do grupy przedszkolnej” przy SP 1 jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. z dnia 15.01.2009r. Nr  4, poz.17).

Głównym celem programu jest tworzenie dzieciom warunków do szybkiej i łatwej adaptacji w nowym środowisku społecznym, jakim jest oddział przedszkolny.

W ramach planu programu adaptacyjnego odbyły się spotkania z rodzicami przed wakacjami i po wakacjach.

Podczas spotkania przedwakacyjnego rodzice wypełnili karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego, spotkali się z nauczycielkami poszczególnych grup, zostali zapoznani z założeniami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz z planem pracy grupy przedszkolnej. Omówiono również sposób zaopatrzenia dzieci w wyprawkę przedszkolaka. Ponadto zaproszono rodziców i dzieci do zwiedzania sal poszczególnych grup oraz nowej hali sportowej.

Natomiast po wakacjach zorganizowano kilka spotkań z rodzicami, podczas których zostali zapoznani z programem adaptacyjnym, wypełnili ankiety dotyczące oczekiwań rodziców wobec szkoły, otrzymali „Dobre rady”, czyli wskazówki nauczycielki, jak postępować z dzieckiem, aby ułatwić jego adaptację. Zorganizowano dla rodziców spotkania adaptacyjne w formie zabaw z dziećmi oraz zabawy integracyjne  dla dzieci w grupie przedszkolnej z cyklu   „ Jestem w zerówce bez rodziców”. We wrześniu 2009r. odbyło się spotkanie integracyjne grup zerowych „ ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”, w którym również brali udział rodzice.

            Program powstał w wyniku diagnozy potrzeb rodziców i dzieci w ubiegłym roku szkolnym. Informacje uzyskane od rodziców z rozmów indywidualnych i ankiet oraz od dzieci pozwolą na zaplanowanie zadań wychowawczo-dydaktycznych w następnym roku szkolnym.

 „ŚWIĘTO   PIECZONEGO   ZIEMNIAKA”

Organizatorzy: Małgorzata Borowska i  Monika Jelińska

         W ramach realizacji programu adaptacyjnego dzieci sześcioletnich          14 września 2009r. zorganizowano spotkanie integracyjne grup zerowych pod hasłem „ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA” .

            Spotkanie przeprowadzono w celu integracji dzieci w środowisku przedszkonym oraz propagowania zdrowego stylu życia poprzez czynny udział w grach i zabawach. Impreza  została zorganizowana na terenie SP1 w Dębnie przed budynkiem nowej hali rehabilitacyjno-sportowej. Podczas „ŚWIĘTA PIECZONEGO ZIEMNIAKA” dzieci, oprócz pieczenia ziemniaków i kiełbasek, brały udział w konkurencjach sportowych wspólnie z rodzicami i nauczycielkami. Przedszkolaki były bardzo dzielne i wspaniale poradziły sobie z różnymi zadaniami. Dzieci uczestnicząc w rozgrywkach sportowych pokonywały tor przeszkód, rzucały ziemniakami do celu, przenosiły ziemniaki na łyżce, brały udział w biegu w workach, a także mogły wykonać ziemniaczane stemple.

         Tego dnia nie zawiodła nas również pogoda. Było ciepło i słonecznie, a nasze przedszkolaki zadowolone i uśmiechnięte.

   
   
   
   
   
   
   
Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

Copyright © 2000-2008 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie