Wiadomości z naszej szkoły

Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje
     
 


ZEBRANIA Z RODZICAMI
 

 
 


Jak tradycja nakazuje, każdy nowy rok szkolny rozpoczyna się zebraniami  z rodzicami. I tak było w naszej szkole. Na zebraniach w poszczególnych klasach wychowawcy zapoznali rodziców z Planem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły, przypomnieli o wagowym systemie oceniania, Statut Szkoły oraz o zmianach w WSO. Nauczyciele poruszyli problem handlu w naszym mieście dopalaczami, poinformowali o szkodliwości zażywania tych środków. Wspomnieli również o bezpieczeństwie dzieci w szkole i poza nią.

   
 
   
Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

Copyright © 2000-2010 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie