Wiadomości z naszej szkoły

Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

Wycieczka

 

    Uczniowie klas piątych naszej szkoły 29 maja br. odbyły wycieczką w Rejon Pamięci nad Odrą.
Tematem przewodnim wycieczki było poznanie stosunków sąsiedzkich na granicy Państwa Polskiego, na przestrzeni wieków stąd temat wycieczki  ,,Na pograniczu wycieczki w czasie”.

     Wędrówkę uczniowie rozpoczęli w Mieszkowicach od spotkania z zastępca Burmistrza Miasta i Gminy. Pan burmistrz zapoznał młodzież z sukcesem współpracy Gminy Mieszkowice i niemieckiej gminy Uniten. Współpraca ta jest prowadzona na wielu kierunkach w zakresie samorządowej i kulturalno społecznej. Samorządy obu gmin odbywają regularne spotkania na sesjach i ustalają przedsięwzięcia w zakresie turystyki regionu.

Pobytem na cmentarzu wojennym w Siekierkach rozpoczęli wędrówkę w przeszłość, tu zapoznali się z historią walk polsko niemieckich w 1945r.

Zwiedzanie w muzeum przy tymże cmentarzu pozwoliło uczniom zapoznać się z historią.

     Na górze Czcibora pod Cedynią była możliwość cofnięcia się w czasie aż do X wieku. Tu uczniowie zapoznali się z działaniami Mieszka I w zakresie utrzymania ziem nad Odrą przy państwie Polskim i przebiegu zwycięskiej bitwy wojsk Mieszka I z wojskami niemieckimi pod wodzą Margrabiego Hodona w 1972 roku. Uczniowie w czasie wycieczki mogli prześledzić stosunki Polaków i Niemców na przestrzeni wieków.
    Wycieczka miała także aspekt patriotyczny. Na cmentarzu żołnierzy poległych zapalili znicze i złożyli na grobach poległych żołnierzy kwiaty z pobliskich łąk.

Był też wspólny posiłek przy ognisku w szkółce leśnej należącej do nadleśnictwa w Mieszkowicach.

 
   
 

Zdjęcia z wycieczki

 

Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

Copyright © 2000-2006 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie