Spis treści

Wiadomości z naszej szkoły

Informacje    

 
Strona główna
Historia
Nasze atuty
Dyrekcja
Nauczyciele
Samorząd Szkolny
Rada Rodziców
Administracja
Zajęcia Pozalekcyjne
Plan Lekcji
Publikacje
Galeria
Kontakt
   


Konkurs wiedzy o bajkach pt.
„ PRZYGODA Z BAJKĄ”


1. FORMA KONKURSU:
-  Konkurs wewnątrz szkolny.
2. UCZESTNICY KONKURSU:
-  W konkursie biorą udział zespoły czteroosobowe
-  W skład zespołów wchodzą uczniowie „zerówki”:
1. Grupa „A” – dwie drużyny,
2. Grupa „B” – dwie drużyny,

3. REGULAMIN KONKURSU:
- Konkurs składa się z ośmiu etapów, które zawierają zagadki słowne, obrazkowe, rysunkowe, ruchowe, muzyczne, krzyżówki, rozsypani literowe.
- Przed każdym zespołem stoi pojemnik na kolorowe piłeczki, do którego wrzucane będą piłeczki jako punkty przyznane za poprawne odpowiedzi, lub wykonane zadanie,
- Jedna piłeczka oznacza jeden zdobyty punkt,
- Za poprawną odpowiedź, lub wykonane zadanie można otrzymać jeden punkt,
- O zdobyciu punktu decyduje nie przekroczenie czasu na odpowiedź lub wykonanie zadania,
- Obliczanie wyników następuje po zakończeniu wszystkich etapów konkursu,
- Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać komisja sędziowska składająca się z dyrektora szkoły, jako przewodniczącego komisji, oraz opiekunów grup, jako członków komisji,
- Przewidziany czas na odpowiedź na zadane pytanie – do 1 minuty, na inne zadania - do 5 minut,
- Każdy zespół wybiera z pośród siebie „kapitana drużyny”,
- „kapitan” wybiera spośród drużyny osobę, która udzieli odpowiedzi lub wykona zadanie. W innym przypadku robi to osobiście.
- Po zakończeniu wszystkich etapów konkursu, komisja sędziowska oblicza zdobyte przez drużyny punkty i ustala wynik końcowy rywalizacji,
- Konkurs zakończony zostanie poprzez wręczenie dyplomów i naród.

4.    PRZEBIEG KONKURSU:
- Etap I – (zagadki słowne):
Pytania w formie rymowanek. Za prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje 1 punkt,
- Etap II – (zagadki obrazkowe):
Przed każdym zespołem znajdują się rozrzucone obrazki, z których należy ułożyć sensowną historyjkę. Za prawidłowo wykonane zadanie drużyna otrzymuje 1 punkt,
- Etap III – (zagadka ruchowa):
Wybrany przedstawiciel drużyny losuje karteczkę, na której znajduje się tytuł bajki. Wylosowany tytuł należy przedstawić w formie scenki. Zadaniem reszty drużyny jest odgadnąć, jaki to tytuł. Za prawidłowa odpowiedź drużyna otrzymuje 1 punkt,
- Etap IV – ( rozsypana literowa):
Przed każdym zespołem leżą rozsypane litery, z których należy ułożyć wyrazy będące tytułem bajki. Za prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje 1 punkt,

- Etap V – ( zagadka słowna):
Drużynie zostanie zadane pytanie dotyczące autora bajek, lub bohatera bajki. Za prawidłowa odpowiedź drużyna otrzymuje 1 punkt,
- Etap VI – (zagadka rysunkowa):
Drużyna losuje kartkę na odwrocie, której, znajduje się tytuł bajki. Zadaniem drużyny jest narysowanie najbardziej znanej sceny z tej bajki. Za prawidłowe wykonanie zadania drużyna otrzymuje 1 punkt,
- Etap VII – (zagadka muzyczna):
Drużyny losują z kilkunastu utworów trzy melodie. Zadaniem drużyny jest odpowiedzieć na pytanie, jaka bajkę przedstawia dany motyw muzyczny. Za prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje 1 punkt,
- Etap VIII – (zagadka słowna):
Z pośród rozrzuconych kartek wychowawczynie grup losują jedna z kart, na których zapisany jest fragment bajki. Zadaniem drużyny jest odgadnięcie tytułu czytanej bajki, oraz autora.

Za prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje 1 punkt.
Opracowała:
mgr Małgorzata Kmieć
 

Copyright © 2000-2006 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie