Wiadomości z naszej szkoły

Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje
     
 


 WIZYTA W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ
 

 
 

                 Uczniowie kl. Va i VIb SP1 w Dębnie złożyli wizytę 20 maja w ramach akcji dobrych uczynków w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Wizyta była zaplanowana. Wcześniej przeprowadzono w klasach pogadanki i wywiązała się dyskusja na temat niepełnosprawności, zachowania się wobec ludzi niepełnosprawnych, jak funkcjonuje w Polsce udzielanie pomocy tym ludziom.

   Tak wstępnie przygotowane dzieci z niepokojem udały się do Warsztatów. Po drodze zrodziło się wiele pytań, np. jak się zachowywać, czy uśmiechać się, czy być poważnym?

  Ale nasze wątpliwości zostały od razu rozwiane po wejściu do budynku i pierwszym kontakcie z uczestniczką Terapii- Asią, która swoją bezpośredniością i ciepłem rozbawiła wszystkich w momencie, kiedy chwyciła ucznia za rękę i poprowadziła przed siebie. Pierwszy kontakt został nawiązany. Serdecznie przywitały nas Panie pracujące w Warsztatach wraz z p. dyr. M. Lenkiewicz oraz inni pracownicy. Oprowadzono nas po wszystkich salach, w których odbywają się zajęcia.

Dzieciom bardzo podobały się prace wykonane przez uczestników Warsztatów. Nawet niektóre z nich zostały zakupione przez uczniów. Po obejrzeniu wszystkich sal, usiedliśmy w kręgu między uczestnikami Warsztatów, każdy z nas otrzymał kartkę na sznureczku z imieniem, którą powiesił sobie na szyi. Po kolei każdy przedstawiał się indywidualnie i partnera po prawej stronie. Następnie padło pytanie z ust p. Anety, czym jest niepełnosprawność i czy dzieci zetknęły się z „takimi” ludźmi? Przez chwilę panowała cisza, nikt nie miał odwagi zabrać głosu. Ale wystarczył pierwszy śmiałek i potoczyły się opinie na temat. Wypowiadały się dzieci i uczestnicy. Zostały wyciągnięte ciekawe wnioski. Otóż takim głównym było zdanie, że właściwie w Polsce nie zauważa się problemu ludzi niepełnosprawnych i społeczeństwo nie jest przygotowane do kontaktu i współpracy z nimi.   

    Mam skalę porównawczą z naszym zachodnim sąsiadem- Niemcami. Gdzie tam ,człowiek w starszym wieku i niepełnosprawny, ma zapewnioną wspaniałą opiekę medyczną, gdzie od dzieciństwa w szkole jak i w domu rodzinnym uczy się szacunku do starości i niepełnosprawności jak i również w projektach szkół , domów czy ośrodków zdrowia są widoczne starania, aby tym ludziom ułatwić życie. Może kiedyś doczekamy się takiej dbałości. Wracając do wizyty, jedna z uczennic odczytała piękny apel osoby pełnosprawnej skierowany do niepełnosprawnych a uczestnik Warsztatów do nas- do pełnosprawnych. Było to pouczające i zapewne pozwoliło zrozumieć i przybliżyć dzieciom pojęcie niepełnosprawności. Za chwilę postawiono  po środku stół z przygotowanymi pysznościami i przyniesionymi przez dzieci słodyczami .Natychmiast zapanowała luźna i przyjacielska atmosfera. Pojawiły  się aparaty fotograficzne, odbywały się „sesje ”fotograficzne.

   Niestety, musieliśmy pożegnać się z uczestnikami i pracownikami, ale obiecaliśmy, że na pewno  przyjdziemy ponownie. Bardzo się nam podobało i mamy nadzieję, że „inni” również będą miło wspominać naszą wizytę.

   Co zwróciło szczególnie moją uwagę? Otóż ciepło, cierpliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie płynące ze strony pracowników tychże warsztatów oraz naturalność ze strony „innych”.

   Nasuwają  mi się słowa wypowiedziane przez Tomka Sikorę – artystę i fotografika, że dobry uczynek to nie tylko otwarcie do ludzi, ale przede wszystkim budowanie w sobie i rozsiewanie wokoło bardzo pozytywnej energii, która jest zalążkiem wszystkiego, co dobre.

   Niech te słowa będą podsumowaniem naszej wizyty.

                                                                                                                       M. Jastrzębska, S. Kotyńska
   
 
 

 

 

 

 

   
Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

Copyright © 2000-2010 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie