Wiadomości z naszej szkoły

Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

OGŁOSZENIE

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do wydzierżawienia 

        Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. Nr 261 ,  poz. 2603 z 2004r z póź. zm.) ;

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie im. Komisji Edukacji Narodowej podaje do publicznej wiadomości przez okres 3 tygodni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia :

gm.  Dębno obręb   6 dz 23

  -  pomieszczenia w hali sportowo-rehabilitacyjnej przy Szkole Podstawowej   nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie – ul. Piłsudskiego 10 :

1. pomieszczenie nr   126  - siłownia niepełnosprawnych nr 126 o powierzchni 96,6 m2  
2. pomieszczenie  nr   31  -  pomieszczenie wypoczynkowe  o powierzchni 8,1 m2   

      1   Pomieszczenia   będące przedmiotem dzierżawy przeznaczone są   pod  działalność

            sportową, rekreacyjną bądź rehabilitacyjną .

      2.   Wydzierżawienie  w/w pomieszczeń i    nastąpi  w drodze   przetargu ogłoszonego 

            przez  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 

      3.   Okres dzierżawy 3  lata 

      4.   Stawka wywoławcza  czynszu 15 zł/ m2 ( słownie: piętnaście zł 00/100 )

            miesięcznie plus podatek  VAT  w   wysokości 22% .

      5.   Stawka czynszu   waloryzowana będzie co kwartał o wskaźnik wzrostu

      cen i usług podany przez GUS z    poprzedniego kwartału

  1. Czynsz płatny do 15 każdego miesiąca
  2. Pomieszczenia wyposażone są w licznik pomiaru energii elektrycznej.
  3. Pozostałe media ;

- woda – rozliczenie na zasadzie ryczałtu

- dostawa ciepła – rozliczenie po zakończeniu sezonu grzewczego

9. W w/w lokalach obowiązuje zakaz przeróbek pomieszczeń bez zgody wydzierżawiającego.

10 . Godziny funkcjonowania pomieszczenia nr 31  zgodne z harmonogramem czasu pracy obiektu.

11 . Godziny funkcjonowania pomieszczenia nr 126, od 15.00 – 22.00

Wywieszono:  17.09.2009 r.

Zdjęto :  ..........................

 
   
Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

Copyright © 2000-2009 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie