Wiadomości z naszej szkoły

Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

KOŁO ELEKTRONICZNO - KRÓTKOFALARSKIE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W DĘBNIE

 

Od października 2006 roku w Szkole Podstawowej nr 1 działa koło Elektroniczno Krótkofalarskie. Minął już ponad rok jego działalności. Od września 2007 roku koło jest finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu „Równy Start”. Do koła uczęszcza regularnie dziesięciu uczniów naszej szkoły. Pierwsze zajęcia polegały na wprowadzeniu w bardzo trudną tematykę, jaka jest elektronika. Już po kilku zajęciach koła część uczniów podjęła próbę samodzielnego montażu prostych obwodów elektronicznych.

Pierwszym układem był generator akustyczny. Po wielu trudnych w zmaganiach z lutownicą i elementami elektronicznymi powstały pierwsze płytki elektroniczne. Największe trudności były podczas uruchomienia układów elektronicznych, ale niektórzy również z tym sobie poradzili. Uczniowie mają okazję sprawdzić jak działają inne układy elektroniczne samodzielnie montując blokowe zestawy elektroniczne.

Część uczestników koła za moją propozycją kupiła krótkofalówki za pomocą, których nawiązywali pierwsze łączności radiowe. Mają w tej chwili kontakt radiowy pomiędzy sobą jak również mną i często bywa tak, że umawiamy się przez krótkofalówki na zajęcia koła. Kilku uczestników koła na zajęciach pozalekcyjnych podjęła próbę konstrukcji lepszej anteny do zakupionych krótkofalówek.
Na użytek prowadzonych zajęć zainstalowałem radiostację krótkofalarską, na której uczestnicy koła słuchają jak rozmawiają prawdziwi krótkofalowcy. Radiostacja została podłączona do komputera, na którym uczniowie oglądają przekazy cyfrowe w postaci obrazów i tekstu.

Technologia wykorzystania komputera do przesyłania wiadomości tekstowych oraz obrazów przy współpracy z radiostacją wzbudza duże zainteresowanie wśród uczestników koła. Jest bardzo duże podobieństwo między znanymi komunikatorami a aplikacjami używanymi do technik radiowo-cyfrowych. Każdy z nich mógł samodzielnie sprawdzić, na czym polega zasada działania radiostacji i komputera.

Zajęcia Koła Elektroniczno Krótkofalarskiego nie należą do łatwych, jednak frekwencja jest zawsze jest duża. Mając do dyspozycji bazę lokalową, bardzo dobre zaplecze dydaktyczne, przychylność moich przełożonych oraz poparcie wśród przyjaciół krótkofalowców podjąłem decyzję o utworzeniu Klubowej Radiostacji Amatorskiej Szkolnego Koła Elektroniczno Krótkofalarskiego w Szkole Podstawowej nr 1. Pomimo napotkania niezrozumiałego dla mnie sprzeciwu i oporu ze strony pewnych osób mocno związanych, ze środowiskiem krótkofalarskim w Dębnie złożyliśmy wniosek do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wydanie licencji radiowej.

W tym roku szkolnym oczekujemy na licencję radiową umożliwiającą uruchomienie amatorskiej radiostacji klubowej, która będzie zainstalowana w Szkole Podstawowej nr 1 w Dębnie. Oczekujemy na nią i myślę, że w już najbliższym czasie pojawi się na pasmach radiowych nowy znak krótkofalarski SP1KEN a uczniowie będą mogli spróbować swoich sił w próbach przeprowadzenia pierwszych łączności radiowych.

Opiekun koła
Alfred Borysewicz

 
   
 

Zdjęcia z zajęć koła

 

Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

Copyright © 2000-2006 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie