Wiadomości z naszej szkoły

Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

SALA SPORTOWA SP-1
 

 

Widok sali od strony stołówki szkolnej. Widoczny jest z prawej strony łącznik szkoły z salą, który będzie zasłonięty aktualnie istniejącą małą salą gimnastyczną.


Widok sali od strony rzeki Kosy
 

 
 

Rozpoczęto budowę sali sportowo-rehabilitacyjnej przy SP1 w Dębnie. Wstępne prace polegają na rozbiórce byłego budynku przedszkola oraz usunięcia boiska asfaltowego.
Parametry Sali:

 • powierzchnia zabudowy – 2.505 m2,

 • powierzchnia użytkowa – 3.639,3 m2,

 • kubatura – 22.231 m3.

Budynek zaprojektowany jako składający się z dwóch części: sali sportowej o konstrukcji szkieletowej oraz części stanowiącej zaplecze socjalne o konstrukcji tradycyjnej. W zakres infrastruktury towarzyszącej wchodzi budowa: wszystkich przyłączy poszczególnych branż, budowa dróg i chodników wewnętrznych wraz z parkingami i oświetleniem terenu. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sala sportowo – rehabilitacyjna będzie składać się z:

 • sali gimnastycznej z trybunami stałymi dla ponad 400 widzów,

 • szatni z natryskami,

 • magazynów,

 • sali rehabilitacyjnej typu fitness,

 • hotelu dla 18 osób,

 • mini baru,

 • pokoju nauczycieli WF,

 • pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych i technicznych.

 
     
 

Zdjęcia z terenu budowy sali gimnastycznej

 

Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

Copyright © 2000-2006 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie