Wiadomości z naszej szkoły

Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr1 w Dębnie

 

To niezwykle ważne wydarzenie odbyło się 12 października 2007 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie. Do tej uroczystości „pierwszaki” przygotowywały się już od pierwszych dni nauki szkolnej.

Zapoznali się ze swoimi prawami i obowiązkami, poznawali zasady zachowania się w szkole oraz szkolne życie. Uczyli się bardzo pilnie, wiedzieli bowiem, że aby być przyjętymi do grona braci uczniowskiej, będą musieli udowodnić, że są tego godni.

Ten pierwszy w swoim życiu „ egzamin’’ zdały śpiewająco. Uroczysty moment ślubowania to akt pasowania na ucznia, którego dokonały przy pomocy ogromnego klucza do naszej szkoły dyrektor Wioletta Drzewińska oraz wicedyrektor Ewa Świderska.

Od tego momentu 55 „pierwszaków” pod czujnym okiem wychowawców tj. Jolanty Kuki, Krystyny Pożaryckiej, Wiesławy Orłowskiej  stało się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.

Po uroczystym  ślubowaniu uczniów i rodziców, którego treść odczytali:

Wioletta Drzewińska i Wojciech Frąckowiak - dzieci otrzymały birety oraz drobne upominki ufundowane przez szkołę, Radę Rodziców oraz Biuro Promocji Urzędu Miejskiego w Dębnie. Uczniowie starszych klas przygotowali część artystyczną pod kierunkiem pani Beaty Winnickiej.

Ten dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci wszystkich „pierwszaków” ich rodziców oraz zaproszonych gości z Niemiec oraz Holandii.

   
   
Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

Copyright © 2000-2006 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie