Wiadomości z naszej szkoły

Strona główna

Historia

Nasze atuty

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Szkolny

Rada Rodziców

Administracja

Zajęcia Pozalekcyjne

Plan Lekcji

Publikacje

     
 

Dzień Edukacji Narodowej

 
 
 

Dnia 14 października 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im K.E.N. w Dębnie o godzinie 13.30 odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klas III pod kierownictwem pani Beaty Winnickiej przygotowali ciekawą część artystyczną. Część wierszy była recytowana w języku niemieckim, ponieważ wśród zaproszonych gościliśmy kadrę pedagogiczną i pracowników z zaprzyjaźnionej szkoły
z Manschnow : pani Dyrektor- Kerstin Wagner, nauczycielki- Manuela Wills, Margitta Stolp, Ines Rogge, Petra Henschel, Kerstin Eichler, Sarina Hamann, Katrin Altwig, Stefanie Ostwald, Anja Steinbring i pani sekretarka- Ute Schulz.

Po przedstawieniu pani Wioletta Drzewińska, Dyrektor szkoły, wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom i pracownikom obsługi.

Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że mogą już zostać przyjęci do „braci uczniowskiej”. Złożyli ślubowanie. Pasowania na uczniów szkoły dokonała pani Dyrektor Wioletta Drzewińska, Wicedyrektor Ewa Świderska, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Patkowski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Myśliborskiego Joanna Stąsiek-Janicka, Dyrektor szkoły w Manschnow Kerstin Wagner i panie wychowawczynie klas I: Krystyna Pożarycka, Wiesława Orłowska i Jolanta Kuka wręczając każdemu dziecku biret.

Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie naszej koleżanki Marioli Jastrzębskiej, która przeszła na emeryturę. Mimo tego, że to pożegnanie, całość przebiegła wesoło i z humorem.

Ostatnim punktem uroczystości było wystąpienie przedstawicieli Rady Rodziców, którzy podziękowali i złożyli życzenia wszystkim nauczycielom, również w języku niemieckim.

Uroczystość przebiegła w miłej, wesołej atmosferze. Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły oraz wręczyli piękne laurki. Uwieńczeniem spotkania był poczęstunek, na który udaliśmy się do Oberży Templum w Chwarszczanach.

Beata Grądziel

   

 

 Fotografie

 
 

Strona główna

Historia

Nasze atuty

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Szkolny

Rada Rodziców

Administracja

Zajęcia Pozalekcyjne

Plan Lekcji

Publikacje

Copyright © 2000-2013 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie