Wiadomości z naszej szkoły

Strona główna

Historia

Nasze atuty

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Szkolny

Rada Rodziców

Administracja

Zajęcia Pozalekcyjne

Plan Lekcji

Publikacje

     
 


Egzamin na licencję krótkofalarską
 

 
 
 

Po raz drugi trójka uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie wzięła udział w państwowym egzaminie na licencję krótkofalarską. Egzaminy odbyły się w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze.

Do egzaminu przystąpiło trzech uczniów, członków szkolnego koła elektroniczno - krótkofalarskiego SP1KEN: Rojek Szymon, Lendzion Mateusz, Gaczyński Daniel.

Uczniowie przygotowywali się do egzaminu na zajęciach koła krótkofalarskiego w Szkole Podstawowej nr 1, które jest jedynym tego typu kołem - klubem w naszym regionie. W ramach tych zajęć uczniowie poznają tajniki krótkofalarstwa oraz nabywają praktyczne umiejętności w posługiwaniu się sprzętem elektronicznym. W sumie egzamin zdało już sześciu uczniów naszej szkoły. Wcześniej egzamin w Szczecinie zdali uczniowie Grzegorz Gontarz,  Paweł Domagała oraz Piotr Olszak. Pozytywne wyniki egzaminu w Zielonej Górze zostały uczczone wizytą w Mcdonald's.

Bardzo pomocnym w realizacji tego typu zajęć jest przemiennik krótkofalarski zbudowany ze środków prywatnych i zainstalowany w naszej szkole. Dzięki niemu możliwe są łączności krótkofalarskie za pomocą taniego sprzętu radiowego typu przenośne radiotelefony. Zasięg tych łączności przez przemiennik to odległości do 100 km. W przypadku łączności bez przemiennika przy pomocy tych samych radiotelefonów zasięg wynosi tylko około 5 km. Bardzo ważne jest to, że przemiennik może być wykorzystany do łączności radiowej w przypadku klęsk żywiołowych gdzie inny rodzaj łączności zawiedzie np. telefonia komórkowa. W związku z tym rola przemiennika w naszym regionie jest bardzo duża. Koło krótkofalarskie od ponad roku jest członkiem stowarzyszenia Polskiego Związku Krótkofalowców.

opiekun koła
Alfred Borysewicz
SP3DRY

   

 

 Fotografie

 
 

Strona główna

Historia

Nasze atuty

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Szkolny

Rada Rodziców

Administracja

Zajęcia Pozalekcyjne

Plan Lekcji

Publikacje

Copyright © 2000-2013 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie