Wiadomości z naszej szkoły

Strona główna

Historia

Nasze atuty

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Szkolny

Rada Rodziców

Administracja

Zajęcia Pozalekcyjne

Plan Lekcji

Publikacje

     
 


Apel podsumowujący Szkolny Konkurs :
„Rywalizujemy fair play”- Rok Janusza Korczaka

 

 
 
 

W 2012 roku obchodziliśmy 70 rocznicę śmierci Janusza Korczaka i setną rocznicę założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie.
Dlatego rok 2012 ustanowiono - decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Rokiem Janusza Korczaka. Korczak był jednym z pierwszych głosicieli prawdy o tym, że dziecko jest autonomiczną osobą, która posiada własną godność, zainteresowania, potrzeby i prawa. Zauważył w dziecku człowieka, walczył o jego podmiotowość. Zostawił jasny przekaz: nie ma dzieci- są ludzie… .Ze swymi podopiecznymi pozostał do końca. Idąc z nimi do komory gazowej stał się symbolem męczeństwa tysięcy bezimiennych ofiar obozów zagłady.
W piątek 12.04.2013r. odbył się apel podsumowujący Szkolny Konkurs :
„Rywalizujemy fair play”- Rok Janusza Korczaka.
Celem konkursu było:
 - uświetnienie ogólnopolskich obchodów Roku Janusza Korczaka,
 - popularyzowanie myśli korczakowskiej w oświacie – wychowanie i edukacja oparta na wartościach, wzajemnym szacunku i tolerancji,
 - przybliżenie uczniom postaci Janusza Korczaka ,
 - kształtowanie postaw uczniowskich.

Sam Korczak mawiał „Szkoła winna być kuźnicą, gdzie wykuwają się najświętsze hasła [...] – ona najgłośniej wołać winna o prawa człowieka, piętnować najśmielej i najbezwzględniej to, co jest w nim [życiu] zabagnionego.”
Włączając się tym samym w ogólnopolskie obchody Roku Janusza Korczaka w naszej szkole przez pierwszy semestr dzielnie rywalizowaliśmy.

Nasze zmagania w poszczególnych miesiącach :
Wrzesień – „My się nigdy nie spóźniamy”
Październik- „Zawsze zadania domowe odrabiamy”
Listopad- „Jedynek nie zbieramy”
Grudzień- „Od szkoły nie uciekamy” (frekwencja)
Styczeń- „Najlepsze oceny mamy”

Nasi zwycięzcy :
Klasy I-III
trzecie miejsce -klasa 3a,
drugie miejsce klasa- 1 a,
pierwsze miejsce klasa -1c.

Klasy IV-VI:
trzecie miejsce - klasa 6 c,
drugie miejsce -klasa 4c,
pierwsze miejsce- klasa 4a.

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów za okazane serce i przyjazną dłoń,
bez których nie byłoby nagród dla zwycięskich klas.

Iwona Rysz
Anna Ciuma
Fotograf : Adriana Zaborska

   

 

 Fotografie

 
 

Strona główna

Historia

Nasze atuty

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Szkolny

Rada Rodziców

Administracja

Zajęcia Pozalekcyjne

Plan Lekcji

Publikacje

Copyright © 2000-2013 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie