Wiadomości z naszej szkoły

Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje
     
 


ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

 
 


Jak tradycja nakazuje, każdy nowy rok szkolny rozpoczyna się zebraniami  z rodzicami.

I tak było w naszej szkole. Na zebraniach w poszczególnych klasach wychowawcy zapoznali rodziców z Planem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły, przypomnieli o wagowym systemie oceniania, Statutem Szkoły oraz WSO.

Rodzice klas I i IV poznali nowych wychowawców ich  pociech.  Wspomnieli również o bezpieczeństwie dzieci w szkole i poza nią a zwłaszcza o bezpiecznym korzystaniu z nowego boiska szkolnego i skate parku.

Przedstawili nowych nauczycieli, którzy pojawili się w naszej szkole i tak:
p. Sandrę Ziółkowską - j. polski,
p. Potaniec Karolinę - matematyka,
p. Urbańską Agnieszkę - muzyka,
p. Nowak Kamilę - j. angielski,
p. Jakubowską Agnieszkę - j. niemiecki i pana psychologa Janusza Wietrzyńskiego jak i nową panią do świetlicy p. Ilonę Jastrzębowską.

 

   
Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

Copyright © 2000-2011 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie