Wiadomości z naszej szkoły

Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje
     
 


Powiatowy Konkurs Plastyczny
pt. „Po czym poznać jesień w lesie?”

 
 


Rok 2011 Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Międzynarodowym Rokiem Lasów. Jego główne hasło „Lasy dla ludzi” uświadamia nam, jak ogromne znaczenie mają lasy w życiu każdego z nas. Las łagodzi klimat, daje ludziom na całym świecie drewno, leki i środki do życia. Jest domem dla wielu zwierząt. Jest też miejscem odpoczynku i spotkania z przyrodą – zielonym azylem od codziennego zgiełku.

Chcąc zainteresować dzieci problematyką lasów, nasza szkoła wspólnie             z Nadleśnictwem Dębno pragnie zaprosić uczniów szkół podstawowych powiatu myśliborskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Po czym poznać jesień w lesie?”

Konkurs ma umożliwić dzieciom zaprezentowanie swoich różnorodnych skojarzeń, odczuć i wiedzy na temat lasu i jego mieszkańców.

Celem konkursu jest:

·        Uwrażliwienie na piękno polskich lasów oraz zmian zachodzących jesienią w leśnym ekosystemie;

·        Uświadomienie znaczenia lasów, potrzebę troski o leśną florę i faunę;

·        Zachęcenie dzieci do niekonwencjonalnych działań i swobodnej ekspresji twórczej;

·        Rozwijanie wyobraźni;

 REGULAMIN KONKURSU

 

1.     Konkurs jest organizowany pod patronatem Nadleśnictwa Dębno przez Szkołę Podstawową nr 1 w Dębnie.

2.     Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych powiatu myśliborskiego.

3.     Technika prac dowolna.

4.     Format prac: A3.

5.     Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę.

6.     Ocenie podlegać będzie: estetyka i technika wykonania pracy, ujęcie tematu, samodzielność wykonania.

7.     Opis pracy na odwrocie: imię, nazwisko i wiek autora (klasa), adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela.

8.     Prace należy nadesłać w terminie do 10 listopada 2011r. pod adresem:                             

                                        Szkoła Podstawowa nr 1     

                                       ul. Piłsudskiego 10

                                       74-400 Dębno

9.     Komisja konkursowa dokona oceny prac w dwóch  kategoriach:                                                    

             kat. I – klasy  I-III                                                                                                           

             kat. II – klasy  IV-VI                                                                                                   

10. W każdej kategorii laureatom zostaną wręczone dyplomy i nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Dębno.

 

UWAGI ORGANIZACYJNE:

1.     Koszt przesyłki pokrywa uczestnik.

2.     Prace nadesłane w rulonach lub nieprawidłowo opisane nie będą oceniane.

3.     Prace nie będą zwracane. Wybrane prace finałowe mogą być zamieszczone na stronie internetowej SP 1 w Dębnie.

4.     O przyznanych nagrodach organizator powiadomi osobnym pismem.

5.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 listopada 2011 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz rozesłane do wszystkich placówek biorących udział w konkursie.

6.     Dokładny termin wręczenia nagród zwycięzcom będzie podany w piśmie powiadamiającym o nagrodach.

Koszt przyjazdu po odbiór nagród pokrywa uczestnik.
 
   
Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

Copyright © 2000-2011 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie